Bonitace a proces uchovnění

26.09.2021

Amy na jaře 2021 úspěšně absolvovala bonitaci s nádherným bonitačním kódem A63 Og Qr Xv54 Xf109,5 (CZ), CHOVNÁ I, který hodnotí její povahu jako výbornou a exteriér jako bezchybný. Přečtěte si více o tom, jak bonitace probíhá a co bonitační kód přesně znamená.

Prvním krokem na cestě k uchovnění je projít "zdravotními" testy. Psa je nutno nechat zrentgenovat u akreditovaného veterináře, aby se vyloučila dysplazie kyčelních kloubů (DKK) a loketních kloubů (DLK). Amy dopadla nejlépe, jak mohla - DKK A(0/0), DLK 0-0, tedy bez příznaků dyspalzie kyčelních i loketních kloubů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - vše máme hotovo.

Poté je nutno úspěšně projít bonitací. Jde o téměř celodenní akci, během níž se pes detailně posuzuje a hodnotí se, zda je vhodný pro zařazení do chovu. Bonitace se skládá z několika částí:

  1. Měření a hodnocení exteriéru: Pes je přiveden před bonitační komisi, která provádí velmi podrobné měření všech tělesných proporcí, hodnotí exteriér a kontroluje chrup psa. Následně se pes předvádí v pohybu, tj. v chůzi i při běhu. Následuje druhé kontrolní přeměření psa. Samostatnou známkou se hodnotí povaha psa při měření - tj. jak reaguje na bonitační komisi a její dotyky, zda není agresivní či vybátý.
  2. Zkouška povahy: Probíhá zkouška, jak pes reaguje na skupinu cizích lidí, u které s pánem zastaví, probíhá hovor, skupina změní tvar a psa obklopí, pes s pánem skupinou prochází (pes by neměl reagovat agresivně ani bázlivě). Následuje zkouška povahy na úvaze a při útoku figuranta (s pánem i bez pána) a po útoku figuranta reakce psa na náhodného kolemjdoucího.
  3. Reakce na střelbu: Pes je přivázán na úvaze bez pána a hodnotí se, jak reaguje na střelbu.

Výsledkem je komplexní posouzení psa jak z hlediska exteriéru, tak z hlediska povahy a rozhodnutí, zda bude zařazen do chovu, a pokud ano, v jaké třídě chovnosti. Toto posouzení se odráží v bonitačním kódu, který je psovi přidělen.

Amy úspěšně prošla bonitací na jaře 2021 a získala nádherný bonitační kód A63 Og Qr Xv54 Xf109,5 (CZ), CHOVNÁ I s hodnocením kondice jako výstavní. 

Pro vysvětlení:

  • A63 je výška v kohoutku.
  • Og je známka povahy při útoku figuranta - Amy dostala na široké škále hodnocení povah jeden ze tří typů výborných vyrovnaných povah, konkrétně její povaha znamená "vyrovnaný, méně odvážný, výborný", což je definováno takto: "Pes vykazuje znatelnou obrannou reakci, avšak vyhýbá se přímému střetu. V žádném případě ale před útokem neuteče a nenechá se vytlačit více než několik kroků. Ve skupince pes nejeví žádné známky nejistoty či agrese, nemá zde stažený ocas, nevrčí."
  • Qr je známka povahy při měření, která znamená "přátelský, klidný nebo hravý", což je definováno takto: "přátelský, nejeví známky nervozity".
  • Xv je index výšky a Xf je index formátu.
  • Pokud jde o hodnocení exteriéru, byla Amy posouzena s nejlepším možným výsledkem. Výtky k exteriéru či pohybu se projeví přidáním dalších písmen do bonitačního kódu, která představují zkratky pro jednotlivé exteriérové nedostatky, nicméně Amy nemá v bonitačním kódu žádné nadbytečné písmeno, tj. byla posouzena zcela bez exteriérových nedokonalostí.
  • Amy tedy byla uchovněna a byla zařazena do první třídy chovnosti.

Na závěr se papíruje. Následovalo už jen vyřízení veškerých formalit - zápis Amy do plemenné knihy ČMKU jako chovné feny a založení vlastní chovatelské stanice pod záštitou ČMKU a FCI. 

© 2021 Wolf Elite FCI Kennel. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!