Amy a zkoušky poslušnosti

26.09.2021

Amy složila  již tři zkoušky poslušnosti - ZOP, BH-VT a ZZO. Podrobnosti ke zkouškám naleznete v článku.

  1. Zkouška ovladatelnosti psa - ZOP: Zkouška se skládá ze základní a speciální části, v každé z nich je 5 disciplín. V základní části se hodnotí následující cviky: přivolání, ovladatelnost na vodítku, ovladatelnost bez vodítka, sedni-lehni-vstaň a odložení na vzdálenost 30 kroků. Ve speciální části  se hodnotí následující disciplíny: ovladatelnost na vodítku ve skupině, sedni-lehni-vstaň ve skupině, odložení vleže ve skupině na 30 kroků a 2 minuty, přenesení psa psovodem i cizí osobou v náručí, chůze po nepříjemném terénu se zastavením. Amy získala 88 bodů ze 100 možných a zkoušku s přehledem vykonala.
  2. Zkouška doprovodného psa - BH-VT: Zkouška se skládá ze dvou oddílů - poslušnost a chování v dopravním ruchu. V oddílu poslušnost jsou tyto disciplíny: ovladatelnost na vodítku, ovladatelnost bez vodítka, odložení vsedě, odložení vleže s přivoláním, dlouhodobé odložení. Maximálně lze v této části získat 60 bodů, Amy získala krásných 58 bodů. Oddíl chování v dopravním ruchu se skládá z několika discipín, kdy se ověřuje chování psa v dopravním ruchu a na veřejnosti, hodnotí se jako obstál/neobstál, Amy obstála a složila zkoušku BH-VT.
  3. Zkouška základní ovladatelnosti - ZZO: Zkouška se skládá ze dvou oddílů - poslušnost a speciální cviky. V oddílu poslušnost jsou tyto disciplíny: přivolání psa, ovladatelnost psa na vodítku (tj. chůze se psem u nohy, obraty za chůze čelem vzad, vpravo v bok, vlevo v bok, klus, obraty na místě - vpravo v bok, vlevo v bok, čelem vzad), sedni - lehni (na vodítku u nohy), odložení vleže za pochodu bez zastavení, aport a dlouhodobé odložení psa na 15 kroků od psovoda. Maximálně lze v této části získat 60 bodů, Amy získala 51 bodů.  Oddíl speciálních cviků obsahuje 3 speciální cviky - přivolání psa za ztížených podmínek (přivolání poté, co je pes upoután rušivými podněty - skupinou osob se psy a skupinou osob hrajících si s míčem), chování psa ve skupině osob (chování psa v situaci, kdy je "obklíčen" skupinou cizích lidí, s nimiž se psovod dá do hovoru) a chování psa krátkodobě přivázného a ponechaného o samotě (kolem něhož prochází cizí lidé i pes). Každý ze speciálních cviků se hodnotí jako prospěl výborně/prospěl/neprospěl. Amy ze všech tří speciálních cviků prospěla výborně. Po zohlednění bodového hodnocení z části poslušnost a ze speciálních cviků se uděluje výsledná známka, Amy obdržela "prospěla výborně". 
© 2021 Wolf Elite FCI Kennel. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!